ZCHA - Česká verze  ZCHA - English version 
INŽENÝRING

Tato část společnosti se zabývá odsouhlasení projektu u příslušných orgánů a dotčených osob. Od urbanistického generelu po kolaudaci stavby.

MŮŽEME VÁM NABÍDNOUT

předmět činnosti :Výsledkem je architektonicky a ekonomicky
dobře zvládnutá stavba.

 

  • odborné posudky
  • žádost o územní rozhodnutí
  • žádost o stavební povolení
  • žádost o kolaudaci stavby

číslo autorizace 3323


PŘEDSTAVUJEME NAŠE PROJEKTY


Sídlo společnosti
Bruselská 14
120 00 Praha 2
  Tel.: +420 566 523 533
Mob.: +420 774 140 494
E-mail: info@zch-atelier.cz